!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
最后的讲座
地区:胡杏儿
  类型:青苹果影院
  时间:2022-06-09 19:03:08
剧情简介

饭桌上 ,为搬迁井河和哑巴喝起了白酒 ,为搬迁哑巴很想在喝酒上压井河一头,小女孩却对井河描述的城市充满好奇,哑巴感到一种无形的压力 。井河看着哑巴,看着暖现在的生活 ,他深深歉疚  ,在暖送他最后的讲座出门的时候,他终于落泪,他说 :暖,我把你忘了。虽然是暖不回信在先,但是井河心里在明白,这正是自己当时所希望的 ,他可以借此开脱自己并且寻找新的感情  ,见到暖之后 ,他才意识到自己多年以来根本没有想过暖的处境和感受。他感到很惭愧 。哑巴也感到惭愧,因为他也曾经做过一件不应该做的事情 。只有暖不想再提过去的事情,她觉得井河能来看看她,就很满足了。

78461次播放
9376人已点赞
543人已收藏
明星主演
梁文音
李元
张永智
最新评论(222+)

闪亮三姊妹

发表于9分钟前

回复 👹💂😂😑😟晓月吓得魂飞魄散,马上冲过去,妮妮刚好也从房内冲了出来,扑进母亲怀里。晓月紧紧抱着妮妮,以为妮妮跟自己一样是发噩梦。☺😑👲😈👽


牛奶

发表于1分钟前

回复 😖👨😖😧😗北方某市干部李振河,没来得及和母亲告别就带队踏上了援建北川的征程,王静违反不允许女同志参加援建的规定也在同行的队伍里。重灾区香桂乡是某市的对口援建乡,乡长韩慧率领当地干部机场迎接众人时,宋雷却跑到机场商店买了个芭比娃娃,李振河不解。在去香桂乡的的路上,李振河遇到了正组织乡民回家重建家园的乡书记程梁。大家忙着申领救灾物资,一个老奶奶却无动于衷,只盯着废墟发呆。老人叫吉姆,家里所有的亲人都在地震中遇难,李振河承诺要给老人行儿女之孝。😥😏😉👶😌


长渕刚

发表于8分钟前

回复 😬😘😧😓😂影片讲述的是北京胡同里的一个三口之家的故事。😒😵👻👷😞


最后的讲座
热度
689472
点赞

友情链接: