!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
重生将门千金
地区:罗昌炫
  类型:淘剧影院
  时间:2022-06-02 20:39:14
剧情简介

导演决定让婉玉演温柔贤淑的童太太,星河欧阳演国民党侯官僚的姨太太 。这时 ,星河国共合作破裂,内战爆发。国内民心浮动 ,重生将门千金市价飙涨,人人惶惶不可终日 。第一次发工资,婉玉就尝到挤在人群中换金圆券的味道 ,阿川去黑市体验 ,差点被警察当成真的“黄牛贩子”抓走。看到阿川如何人戏不分地和国民党军官周旋打诨  ,最后化险为夷 。这时婉玉才明白了很多 。

33135次播放
5332人已点赞
845人已收藏
明星主演
阎学敏
何俊明
二月里来
最新评论(942+)

刘冰

发表于5分钟前

回复 😏😰😫😢👲曾善之女慈君难抑丧父之痛。对于“红牡丹”,慈君是怨恨有加。在哥哥大武的再三解释下,慈君逐渐接受“红牡丹”的所作所为,消除对文浩的怨恨。为躲避朱公公的追杀,文浩、曾大武兄妹一同逃出曾家,藏身山神庙中疗伤。伤愈后的文浩落入朱公公的圈套。在盛满钱粮的府库,文浩经过一场殊死拼杀,铲除朱公公及其爪牙高手,放钱粮于民间,离开中州远走江湖。👿😭👻😲😳


徐一丹

发表于1分钟前

回复 👿😟😉👿😋在新中国成立70周年之际,电影卫星频道节目制作中心特别策划大型专题片《足迹——银幕上的新中国故事》,通过对具有重大时代节点、反映新中国各方面建设成就和人民精神风貌的经典影片的梳理与回顾,以崭新的当代视角、新老影人介绍访谈、影片外景地制作地的重访的形式,力图勾勒新中国70年璀璨岁月的光影足迹,揭秘电影人不为人知的创作艰辛和幕后故事。在新中国成立70周年之际,电影卫星频道节目制作中心特别策划大型专题片《足迹——银幕上的新中国故事》,通过对具有重大时代节点、反映新中国各方面建设成就和人民精神风貌的经典影片的梳理与回顾,以崭新的当代视角、新老影人介绍访谈、影片外景地制作地的重访的形式,力图勾勒新中国70年璀璨岁月的光影足迹,揭秘电影人不为人知的创作艰辛和幕后故事。😧👵😳👩😫


茜蒂诺哈丽莎

发表于9分钟前

回复 😎😝😯😰😗😌😋😰😳😐


重生将门千金
热度
224544
点赞

友情链接: