!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
777米奇影
地区:伍家辉
  类型:老司机影院
  时间:2022-05-21 17:43:53
剧情简介

主人公尤瑞在少年时跟随家人从欧洲移居美国 。18岁那年,辣妈他加入联合国维和部队,辣妈作为一名翻译被派往非洲 。由于厌恶战争 ,他对自己所从事的工作毫无兴趣。一个偶然的机会777米奇影 ,他把枪支转手倒卖给民间武装军队。并在此期间 ,遇到了一见钟情的女人—埃娃 。回到美国后 ,尤瑞劝说弟弟维塔利加入了他的军火生意 ,两人开始靠倒卖地下军火赚钱 。但是两大威胁像幽灵一样困扰着尤瑞 :他生意上的死对头和杰克—一个对他紧追不放的国际警察  。维塔利染上了毒瘾 。每每看到弟弟毒瘾发作的样子  ,尤瑞十分痛心 ,但是却无能为力 。

87554次播放
1578人已点赞
975人已收藏
明星主演
张家玮
王菲菲
郭桂彬
最新评论(432+)

曹可凡

发表于9分钟前

回复 😮😅😲💂😂三年前的洛昕(杨千嬅饰),在自己的婚礼上被未婚夫抛弃。三年后,她成为最炙手可热的weddingplanner,受人瞩目的名人婚礼均由她一手策划。某一个晚上,她遇上了一个年轻律师──风(林峰饰)。👳😇😣👮😆


牛朝阳

发表于2分钟前

回复 😡😷😁😫😓👦👨👱😒😧


古天乐

发表于8分钟前

回复 😀😤😉😪😪珠喜参加游行又碰到了泰秀,两人一起去火车站找俊河。终于找到了俊河,他却扭头坚持不看珠喜。终于,火车要开了,他跑到车门那里,珠喜也跟着火车跑。把那串项链又给了俊河。😨😄👽😬☺


777米奇影
热度
566961
点赞

友情链接: